Taking Sides : Clashing Views on Psychological Issues
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Brent Slife, ,

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  9780078139420

Ký hiệu phân loại: 150 Psychology

Thông tin xuất bản: New York :McGraw-Hill, 2010, 16ed

Mô tả vật lý: xxviii, 362 p. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


Psychology-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 5
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
3F
Sai Gon Campus
2K
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 150.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH