Cherry Ames, Army nurse

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Helen Wells

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0977159728

Ký hiệu phân loại: 823.91 English fiction

Thông tin xuất bản: New York : Springer Pub., 2005.

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 85738

When she and her classmates in Spencer Hospital's nurses training program enthusiastically sign up for the Army Nurse Corps, Cherry Ames soon finds herself in Panama and struggling her way through army regulations.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH