The clue of the hissing serpent

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Franklin W Dixon

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 044808953X

ISBN-13: 978-0448089539

Ký hiệu phân loại: 823.91 English fiction

Thông tin xuất bản: New York : Grosset & Dunlap , 1974

Mô tả vật lý: 181 p. : , ill. ; , 20 cm.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 85758

Their efforts to recover a stolen ancient chess piece lead the Hardy brothers to Hong Kong where they help smash an international criminal organization.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH