Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 139 kết quả
Gaits of heaven : a dog lover's mystery [electronic resource]
Tác giả: Susan J Conant
Xuất bản: New York: Berkley Prime Crime, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Masterpieces in miniature : the detectives : stories
Tác giả: Agatha Christie
Xuất bản: New York: St Martins Minotaur, 2005
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.912
 
Mystery ranch
Tác giả: Christopher E Long, Michael Dubisch, Gertrude Chandler Warner
Xuất bản: Edina Minn: Magic Wagon, 2009
Bộ sưu tập: Tham khảo
eBook (pdf)
ddc: 
 
Mike's mystery
Tác giả: Christopher E Long, Michael Dubisch, Gertrude Chandler Warner
Xuất bản: Edina Minn: Magic Wagon, c2009
Bộ sưu tập: Tham khảo
eBook (pdf)
ddc:  [E]
 
The Oxford book of American detective stories
Tác giả: Rosemary Herbert, Tony Hillerman
Xuất bản: New York: Oxford University Press, 1996
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
The mystery of the missing everything
Tác giả: Ben H Winters
Xuất bản: New York: Harper, c2011
Bộ sưu tập: Tham khảo
eBook (pdf)
ddc:  [Fic]
 
Tainted : a Dr. Zol Szabo medical mystery
Tác giả: Ross A Pennie
Xuất bản: Toronto: ECW Press, 2009
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.6
 
Dog on it : a Chet & Bernie mystery
Tác giả: Spencer Quinn
Xuất bản: Crows Nest NSW: Allen Unwin, 2009
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.6
 
Great women mystery writers
Tác giả: Elizabeth Blakesley Lindsay
Xuất bản: Westport Conn: Greenwood Press, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
 
The yellow house mystery
Tác giả: Rob M Worley, Michael Dubisch, Gertrude Chandler Warner
Xuất bản: Edina Minn: Magic Wagon, 2009
Bộ sưu tập: Tham khảo
eBook (pdf)
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục