The original beauty bible : unparalleled information for beautiful and younger skin at any age

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Paula Begoun

Ngôn ngữ:

ISBN-10: 1877988332

ISBN-13: 978-1877988332

Ký hiệu phân loại: 646.7 Management of personal and family life

Thông tin xuất bản: Renton, WA Berkeley, Calif. : Beginning Press ; Distributed to the United States book trade by Publishers Group West , 2009

Mô tả vật lý: 459 p. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 85921

Offers beauty advice for women, including information on body care, nail care, medication, sun protection, health treatments, laser surgery, and face lifts.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH