The end

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Brett Helquist, Lemony Snicket

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0060296445

ISBN-10: 0064410161

ISBN-13: 978-0064410168

Ký hiệu phân loại: 813.6 American fiction in English

Thông tin xuất bản: New York : HarperCollins , 2006

Mô tả vật lý: 324, 13 p. : , ill. ; , 19 cm.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 86096

Lost at sea, the Baudelaire orphans, along with the evil Count Olaf, wash up on the shore of an island populated by an oddly placid group of inhabitants, and they try to decide whether or not they are truly safe.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH