Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 56 kết quả
The serial garden : the complete Armitage family stories
Tác giả: Joan Aiken, Andi Watson
Xuất bản: Easthampton MA: Big Mouth House Distributed to the trade by Consortium, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.914
 
The Brentford chainstore massacre
Tác giả: Robert Rankin
Xuất bản: London: Doubleday, 1997
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.914
 
Waiting for Godalming
Tác giả: Robert Rankin
Xuất bản: London: Doubleday, 2000
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.914
 
The golden udder
Tác giả: Terry Denton
Xuất bản: Crows Nest NSW: Allen Unwin, 2002
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  741.5
 
The fandom of the operator
Tác giả: Robert Rankin
Xuất bản: London: Doubleday, 2001
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.914
 
Blast from the past
Tác giả: Ben Elton
Xuất bản: London: Black Swan, 1999
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.914
 
Sex and drugs and sausage rolls
Tác giả: Robert Rankin
Xuất bản: London: Doubleday, 1999
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.914
 
The toyminator
Tác giả: Robert Rankin
Xuất bản: London: Gollancz, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.914
 
Dogs
Tác giả: Emily Gravett
Xuất bản: New York: Simon Schuster Books for Young Readers, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823
 
Naked!
Tác giả: Michael Ian Black, Debbie Ridpath Ohi
Xuất bản: New York: Simon Schuster Books for Young Readers, 2014
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục