Secret holes [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Pansie Hart Flood, Felicia Marshall

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1575056801

ISBN-13: 978-1575056807

Ký hiệu phân loại: 364.1323 Criminal offenses

Thông tin xuất bản: Minneapolis : Carolrhoda Books, 2003.

Mô tả vật lý: 122 p. : , ill. ; , 22 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 86145

Ten-year-old Sylvia has just discovered that her centenarian best friend is also her great-grandmother, and together they pursue discoveries yet to come.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH