The austere academy

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Brett Helquist, Lemony Snicket

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0060288884

ISBN-10: 0064408639

Ký hiệu phân loại: 813.6 American fiction in English

Thông tin xuất bản: New York, NY : HarperCollins, 2000.

Mô tả vật lý: 221 p. : , ill. ; , 19 cm.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 86341

As their outrageous misfortune continues, the Baudelaire orphans are shipped off to a miserable boarding school, where they befriend the two Quagmire triplets and find that they have been followed by the dreaded Count Olaf.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH