One market under God : extreme capitalism, market populism, and the end of economic democracy

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Thomas Frank

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0436276194

Ký hiệu phân loại: 330.12 Systems

Thông tin xuất bản: London : Secker & Warburg , 2001

Mô tả vật lý: XVIII, 414 s.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 86365

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH