Effective speaking [electronic resource] : communicating in speech

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Christopher Turk

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0203472903

Ký hiệu phân loại: 808.51 Public speaking (Oratory)

Thông tin xuất bản: London ; New York : E. & F.N. Spon, 1985

Mô tả vật lý: viii, 275 p. : , ill.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 86454

Includes bibliographical references (p. [256]-269) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH