Ophelia and the great idea

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Deborah Levy

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0670826057

Ký hiệu phân loại: 823 English fiction

Thông tin xuất bản: New York, N.Y., U.S.A. : Viking, 1989.

Mô tả vật lý: 105 p. ; , 22 cm.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 86620

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH