Anatomy of restlessness : selected writings, 1969-1989

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jan Borm, Bruce Chatwin, Matthew Graves

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0670868590

Ký hiệu phân loại: 823 English fiction

Thông tin xuất bản: New York : Viking, 1996.

Mô tả vật lý: ix, 205 p. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 86815

Includes bibliographical references (p. 193-204).
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH