The new terrorism : fanaticism and the arms of mass destruction

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Walter Laqueur

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0195118162

Ký hiệu phân loại: 363.3 Other aspects of public safety

Thông tin xuất bản: New York : Oxford University Press, 1999.

Mô tả vật lý: vii, 312 p. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 86974

Includes bibliographical references (p. 283-299) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH