Giáo trình nhập môn tin học : Sách dùng cho các trường đào tạo nghề trung học chuyên nghiệp
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Tô Văn Nam, ,

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục Việt Nam , 2005, In lần thứ 2

Mô tả vật lý: 160 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:

ID: 8698

* Phần I: Đại Cương
   - Chương I: Những khái niệm cơ bản về tin học
   - Chương II: Máy tính điện tử
   - Chương III:
* Phần mềm máy tính
   - Chương IV: Soạn thảo văn bản
* Phần II: Lập trình bằng ngôn ngữ Pascal
   - Chương V: Mở đầu
   - Chương VI: Các lệnh của Turbo Pascal
   - Chương VII: Các kiểu dữ liệu mở rộng
   - Chương VIII: Bản ghi (Record)
   - Chương IX: Tệp tin (File)
   - Chương X:
   - Chương trình con.
1. Computer science
  - Study and teaching.; Khoa học máy tính
  - Học tập và giảng dạy.; Tin học
  - Nhập môn1. Computer science
  - Study and teaching.
2. Khoa học máy tính
  - Học tập và giảng dạy.
3. Tin học
  - Nhập môn
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 6
- Đang mượn: 1
DÃY KỆ
2A
Sai Gon Campus
1B
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 004.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH