Gíao trình kiến trúc máy vi tính

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Vũ Chấn Hưng

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 004.22 Computer architecture

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải, 2003

Mô tả vật lý: 176 tr. ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ID: 8701


* Phần I: Cơ sở kiến trúc máy tính
   - Chương I: Kiến trúc cơ bản của máy tính số
   - Chương II: Bus và vấn đề chuyền thông tin trong máy tính
   - Chương III: Bộ nhớ
   - Chương IV: Các phương pháp vào - ra dữ liệu
   - Chương V: Kiến trúc của đơn vị xử lý trung tâm 8 bit và cơ chế gọi chương trình con
* Phần II: Kiến trúc máy vi tính
   - Chương I: Kiến trúc máy vi tính PC và đơn vị xử lý trung tâm
   - Chương II: Tổ chức bộ nhớ trong máy vi tính
   - Chương III: Các thiết bị điều khiển và giao diện vào-ra dữ liệu
   - Chương IV: Các thiết bị ngoại vi
   - Chương V: Thiết bị đĩa từ.
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 6
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
2A
Sai Gon Campus
1C
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 004.220
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH