Vampires : a field guide to the creatures that stalk the night

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Bob Curran

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1564148076

Ký hiệu phân loại: 398 Folklore

Thông tin xuất bản: Franklin Lakes, NJ : New Page Books , 2005

Mô tả vật lý: 222 p. : , ill. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 87083

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH