Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 89 kết quả
Vampires : a field guide to the creatures that stalk the night
Tác giả: Bob Curran
Xuất bản: Franklin Lakes NJ: New Page Books, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  398
 
The vampire book : [the legends, the lore, the allure]
Tác giả: Sally Regan
Xuất bản: New York: Dorling Kindersley Limited, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  398.21
 
Vampires : a hunter's guide
Tác giả: Steve White, Mark McKenzie-Ray
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  818.602
 
Dark celebration : a Carpathian reunion
Tác giả: Christine Feehan
Xuất bản: New York: Berkley Books, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Dark ages, Gangrel
Tác giả: Tim Waggoner
Xuất bản: Stone Mountain GA: White Wolf Pub, 2003
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Encyclopedia of vampire mythology
Tác giả: Theresa Bane
Xuất bản: Jefferson NC: McFarland Co Pub, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  398.2
 
The everything vampire book : from Vlad the Impaler to the vampire Lestat : a history of vampires in literature, film, and legend
Tác giả: Barbara Karg, Arjean Spaite, Rick Sutherland
Xuất bản: Avon Mass: Adams Media, c2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  398.45
 
Children of the night
Tác giả: Dan Simmons
Xuất bản: New York: Bamta Doubleday, 1999
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Blood red
Tác giả: Sharon Page
Xuất bản: New York: AphrodisiaKensington Pub Corp, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.6
 
Vampire Mountain
Tác giả: Darren Shan
Xuất bản: Boston: Little Brown, 2002
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  741.5952
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục