Twentieth century : the history of the world, 1901 to 2000

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: J. M Roberts

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0670884561

Ký hiệu phân loại: 909.82 20th century, 1900—1999

Thông tin xuất bản: New York : Viking, 1999.

Mô tả vật lý: xx, 905 p. : , maps ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 87140

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH