Kensington Heights

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Leslie Thomas

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0413680703

Ký hiệu phân loại: 823 English fiction

Thông tin xuất bản: London : Methuen, 1996.

Mô tả vật lý: 323 p. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 87172

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH