Horse sense : the story of Will Sasse, his horse Star, and the outlaw Jesse James [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jan Neubert Schultz

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1575051737

Ký hiệu phân loại: 813 American fiction in English

Thông tin xuất bản: Minneapolis : Carolrhoda Books, 2001.

Mô tả vật lý: 177 p. ; , 20 cm.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 87252

When his beloved mare is stolen by the James gang after an attempted bank robbery in the nearby town of Northfield, Will joins the posse looking for the outlaws.
Includes bibliographical references (p. 174-175).
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH