The one true platonic heaven : a scientific fiction on the limits of knowledge

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: J. L Casti

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0309085470

Ký hiệu phân loại: 501 Philosophy and theory

Thông tin xuất bản: Washington, D.C. : Joseph Henry Press , 2003

Mô tả vật lý: xviii, 160 p. : , ill. ; , 20 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 87621

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH