Where she went

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Gayle Forman

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0525422945

Ký hiệu phân loại: 813.6 American fiction in English

Thông tin xuất bản: New York : Dutton , 2011

Mô tả vật lý: 264 p. ; , 22 cm.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 87767

Adam, now a rising rock star, and Mia, a successful cellist, reunite in New York and reconnect after the horrific events that tore them apart when Mia almost died in a car accident three years earlier.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH