Technopoly : the surrender of culture to technology

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Neil Postman

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0679745408

Ký hiệu phân loại: 303.48 Causes of change

Thông tin xuất bản: New York : Vintage Books, 1993.

Mô tả vật lý: xii, 222 p. ; , 21 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 87991

Includes bibliographical references (p. [207]-210) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH