The secret history of fantasy

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Peter S Beagle

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1892391996

ISBN-13: 978-1892391995

Ký hiệu phân loại: 813.0876608 American fiction in English

Thông tin xuất bản: San Francisco, CA : Tachyon, 2010.

Mô tả vật lý: 379 p. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 88084

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH