Fluent in fantasy : a guide to reading interests [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Diana Tixier Herald

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0585175462

Ký hiệu phân loại: 016.808838766 Bibliographies and catalogs of works on specific subjects or in specific disciplines

Thông tin xuất bản: Englewood, Colo. : Libraries Unlimited, 1999.

Mô tả vật lý: ix, 260 p. ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 88104

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH