PHP 5 power programming

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Bakken Stig Sỉther, Andi Gutmans, Derick Rethans

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 013147149X

Ký hiệu phân loại: 005.133 Specific programming languages

Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall PTR, 2005

Mô tả vật lý: 689 tr. ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 8880

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH