DB2 ® SQL PL, Second Edition : Deployment and Advanced Configuration Essential Guide for DB2 ® UDB on Linux., UNIX™, Windows ® , i5/OS™, z/OS ®

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Drew Bradstock, Raul Chong, Michael Gao, Zamil Janmohamed, Clara Liu, Fraser McArthur, Paul Yip

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0131477005

Ký hiệu phân loại: 005.7585 Data in computer systems

Thông tin xuất bản: New Jersey : Prentice Hall PTR, 2004

Mô tả vật lý: 576 tr. ;

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 8881

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH