An introduction to the history of psychology
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  0495506214


Thông tin xuất bản: Australia ; Belmont, CA :Wadsworth Cengage Learning, 2009, 6th ed.

Mô tả vật lý: xxiii, 728 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Psychology -- History.

Chưa có video
1)  Xem mục lục


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH