Free to trade

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Michael Ridpath

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0434001708

ISBN-10: 0434001775

Ký hiệu phân loại: 823.914 English fiction

Thông tin xuất bản: London : Heinemann, 1995

Mô tả vật lý: 344 p. ; , 25 cm

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 89859

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH