Free to trade
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Michael Ridpath, ,

Bộ sưu tập: Văn học

ISBN:  0434001708

Ký hiệu phân loại: 823.914 English fiction

Thông tin xuất bản: London :Heinemann, 1995,

Mô tả vật lý: 344 p. ; , 25 cm

Ngôn ngữ:


Commercial crimes -- Fiction ; England ; London; Commercial crimes -- Fiction ; United States; Floor traders (Finance) -- Fiction ; England ; London; London (England) -- Fiction

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH