The Bobbsey Twins: the secret at the seashore

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Laura Lee Hope

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0448437546

Ký hiệu phân loại: 428 Standard English usage (Prescriptive linguistics) Applied linguistics

Thông tin xuất bản: New York : Grosset & Dunlap, 2004

Mô tả vật lý: 174 p. : , ill. ; , 20 cm.

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 89962

Freddie said nothing as the little boat glided past a park with tiny trees and sparkling ponds. Then it went through a long, dark stretch and finally emerged into the sunlight again, but without Freddie.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH