Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 368 kết quả
The crime fiction handbook [electronic resource]
Tác giả: Peter B Messent
Xuất bản: Chichester West Sussex UK Malden MA: John Wiley Sons, 2012
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  809.3872
 
100 must-read crime fiction novels
Tác giả: Richard Shephard, Nick Rennison
Xuất bản: London: A C Black, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  809.3872
 
Stalking moon
Tác giả: David Cole
Xuất bản: New York: Avon Books, 2002
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.6
 
Without trace
Tác giả: Katherine John
Xuất bản: Pembroke Dock: Accent Press, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.914
 
Midnight man
Tác giả: Warren Murphy
Xuất bản: Los Angeles: Pinnacle Books, 1981
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
Sudden death sudoku : a Kate Mcdonald mystery
Tác giả: Shelley Freydont
Xuất bản: Philadelphia PA: Running Press Book Publishers, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
The Bookman's wake : a mystery with Cliff Janeway
Tác giả: John Dunning
Xuất bản: New York: Pocket Star Books, 1995
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
Dreams for Dead Bodies Blackness, Labor, and the Corpus of American Detective Fiction
Tác giả: Michelle Robinson
Xuất bản: Ann Arbor: University of Michigan Press, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  813.087209
 
Murder on the apricot coast
Tác giả: Marion Halligan
Xuất bản: Crows Nest NSW: Allen Unwin, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.3
 
The boom room
Tác giả: Rick Blechta
Xuất bản: Custer WA: Raven Books, 2014
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục