Full moon rising

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Keri Arthur

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0553588451

ISBN-13: 978-0553588453

Ký hiệu phân loại: 823 English fiction

Thông tin xuất bản: New York : Dell, 2007.

Mô tả vật lý: 372 p. ; , 18 cm.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 90151

Riley Jenson, a rare hybrid of vampire and werewolf, and her twin brother, Rhoan, work with the Melbourne Directorate of Other Races to protect humans from supernatural races, but when Rhoan disappears while on a mission, Riley learns she cannot depend on her employer to find her brother and sets out into the night to save him.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH