Child of the dark prophecy [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: T. A Barron

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0786559489

ISBN-13: 978-0786559480

Ký hiệu phân loại: 813 American fiction in English

Thông tin xuất bản: New York : Ace Books, 2005.

Mô tả vật lý: 1 online resource (xiv, 357 p.) : , map.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 90637

In accordance with prophecy, Avalon's existence is threatened in the year that stars stop shining and at the time when both the dark child and Merlin's heir are to be revealed.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH