You had me at woof : how dogs taught me the secrets of happiness [ressource électronique]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Julie Klam

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1101440732

ISBN-13: 978-1101440735

ISBN-13: 978-1101444733

ISBN-10: 1101444738

Ký hiệu phân loại: 615.85158 Specific therapies and kinds of therapies

Thông tin xuất bản: New York : Riverhead Books, 2010

Mô tả vật lý: 228 p. ; , 22 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 91092

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH