Introduction to management science : a modeling and case studies approach with spreadsheets

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Frederick S Hillier, Mark S Hillier

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 9780078096600 (hdbk. : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 658.4032 Executive management

Thông tin xuất bản: Dubuque : McGraw-Hill Companies, 2010

Mô tả vật lý: xix, 629 p. : , ill., maps ; , 29 cm. + , 1 CD-ROM (chương trình)

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 92354

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
28A
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 658.403
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH