Human relations in organizations : applications and skill building
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0073381535 (alk. paper)


Thông tin xuất bản: Boston :McGraw-Hill Irwin, 2010, 8th ed.

Mô tả vật lý: xxi, 642 p. : , ill. ; , 28 cm.

Ngôn ngữ:

ID: 92382
Interpersonal relations.
  - Organizational behavior.
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 5
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
27A
Sai Gon Campus
9G
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 658.300


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH