Public speaking : the evolving art
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Văn học

ISBN:  049590564X

Ký hiệu phân loại: 808.51 Public speaking (Oratory)

Thông tin xuất bản: Boston, Mass. :Wadsworth Cengage Learning, 2012, 2nd ed.

Mô tả vật lý: xxii, 378 p. : , ill. (chiefly col.), col. map ; , 28 cm.

Ngôn ngữ:


Public speaking.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH