The way of the warrior : the paradox of the martial arts

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Michael Croucher, Howar Reid

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0712600795

ISBN-10: 0712600809

Ký hiệu phân loại: 796.8 Combat sports

Thông tin xuất bản: Burbank, CA : Ohara Publications, 1986

Mô tả vật lý: 240p : , ill(some col.), maps, port

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 92831

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH