Handbook of fermented meat and poultry

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  0813814774

Ký hiệu phân loại: 664

Thông tin xuất bản: Ames, Iowa :Blackwell Pub., 2007, 1st ed

Mô tả vật lý: xvii, 555 p. : , ill. ; , 27 cm

Ngôn ngữ:

Môn học:


Fermentation -- Handbooks, manuals, etc; Fermented foods -- Handbooks, manuals, etc; Meat -- Handbooks, manuals, etc ; Preservation

DÃY KỆ
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH