Discovering psychology
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  1464102414

Ký hiệu phân loại: 150 Psychology

Thông tin xuất bản: New York, NY :Worth Publishers, 2014, Sixth edition.

Mô tả vật lý: 1 volume (various pagings) ; , 28 cm

Ngôn ngữ:

ID: 93038
Psychology.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH