Discovering psychology

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Don H Hockenbury, Sandra E Hockenbury

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1464102414

ISBN-10: 146410932X

ISBN-13: 978-1464102417

ISBN-13: 978-1464109324

Ký hiệu phân loại: 150 Psychology

Thông tin xuất bản: New York, NY : Worth Publishers, 2014

Mô tả vật lý: 1 volume (various pagings) ; , 28 cm

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 93038

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH