Créations commerciales et publicitaires, mode d'emploi

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Philippe Villemus

Ngôn ngữ: fre

ISBN-10: 2708129716

Ký hiệu phân loại: 659.132 Advertising in print media

Thông tin xuất bản: Paris : Éditions d’Organisation, 2004

Mô tả vật lý: xii, 206 p. ; , 21 c

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 93173

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH