Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 3341 kết quả
The audience, the message, the speaker
Tác giả: John Hasling
Xuất bản: Boston: McGrawHill, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  808.51
 
Effective speaking [electronic resource] : communicating in speech
Tác giả: Christopher Turk
Xuất bản: London New York: E FN Spon, 1985
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808.51
 
Public speaking : the evolving art
Tác giả: Stephanie J Coopman, James Lull
Xuất bản: Boston Mass: Wadsworth Cengage Learning, 2012
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808.51
 
Handbook of public finance
Tác giả: Richard Wagner, Jürgen G Backhaus
Xuất bản: Boston: Kluwer Academic Publishers, 2004
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ddc:  336
 
The Challenge of effective speaking
Tác giả: Verderber F Rudolph
Xuất bản: Belmont CA: Cengage, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808.51
 
The power presenter [electronic resource] : technique, style, and strategy from America's top speaking coach
Tác giả: Jerry Weissman
Xuất bản: Hoboken NJ: J Wiley, 2009
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808.51
 
The Toastmasters International guide to successful speaking [electronic resource] : overcoming your fears, winning over ...
Tác giả: Jeff Slutsky, Michael Aun
Xuất bản: Chicago IL: Dearborn Financial Pub, 1997
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808.51
 
The art of public speaking
Tác giả: Stephen Lucas
Xuất bản: Boston MA: McGrawHill, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  808.51
 
Time, policy, management : governing with the past
Tác giả: Christopher Pollitt
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  351
 
Public speaking success in 20 minutes a day
Tác giả:
Xuất bản: New York NY: Learning Express, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808.51
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục