Voice & speaking skills for dummies elektronisk ressurs

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Judy Apps

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 808.5 Rhetoric of speech

Thông tin xuất bản: Chichester, U.K. : Wiley , 2012

Mô tả vật lý: 1 online resource (1 b.) : , ill

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 93286

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH