Handbook of small animal MRI

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ian Elliott, G. C Skerritt

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1405126507

ISBN-13: 978-1405126502

Ký hiệu phân loại: 636.089 Veterinary sciences Veterinary medicine

Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex, U.K. ; Ames, Iowa, USA : Wiley-Blackwell, 2010

Mô tả vật lý: vi, 156 p. : , ill. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 93290

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH