Holy shit : a brief history of swearing

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Melissa Mohr

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0199742677

Ký hiệu phân loại: 417 Dialectology and historical linguistics

Thông tin xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2013

Mô tả vật lý: x, 316 p. : , ill. ; , 22 cm.

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 93643

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH