The stories of John Cheever [electronic resource].
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ,

Bộ sưu tập: Văn học

ISBN:  0307743985

Ký hiệu phân loại: 813 American fiction in English

Thông tin xuất bản: New York :Vintage Books, 2010.,

Mô tả vật lý: 1 online resource (793 p.)

Ngôn ngữ:


Electronic books.-- Manners and customs -- Fiction.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH