The Highlander series [electronic resource] : In bed with a Highlander ; Seduction of a Highland lass ; Never love a Highlander

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Maya Banks

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0345542673

ISBN-10: 1299179630

ISBN-13: 978-0345542670

ISBN-13: 978-1299179639

Ký hiệu phân loại: 813 American fiction in English

Thông tin xuất bản: New York : Ballantine Books, 2012

Mô tả vật lý: 1 online resource.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 93742

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH