Fashion in the time of The great Gatsby

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: LaLonnie Lehman

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0747814382

Ký hiệu phân loại: 391.09 Costume and personal appearance

Thông tin xuất bản: Oxford, United Kingdom : Shire Publications, 2013

Mô tả vật lý: 1 online resource.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 93832

Chronicles the sparkling spectacle of Jazz Age fashion as it moves from the corseted world of the 1910s to flapper dresses, fedoras and bejeweled headbands.
Includes bibliographical references.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH