Skin : head-to-toe tips for health and beauty

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Charles B Inlander, Janet Worsley Norwood

Ngôn ngữ:

ISBN-10: 0802775268

Ký hiệu phân loại: 646.7 Management of personal and family life

Thông tin xuất bản: New York : Walker, 1998.

Mô tả vật lý: viii, 118 p. ; , 22 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 93877

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH